Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

Zoeken in de gehele catalogus

Sciences/Universities

Bekijk hieronder de werken binnen deze categorie

Orde en trouw

Verbonden aan de Leidse Universiteit als hoogleraar algemene geschiedenis tot vlak voor zijn dood in 1945 publiceerde Huizinga een aantal beroemde studies, waarin hij de geest probeerde te vatten d...

Rol van

Society and its Environment

The concept of "environment" refers to the physical surroundings of human societies. However, the word "environment" is nearly always used in the context of problematic environmental problems and c...

Rol van

Narisovannyi muzei

Incl. CD-ROM

Rol van

The world of Gerard Mercator

The story of the greatest map-maker of all time. 'Geographie and Chronologie I may call the Sunne and the Moone, the right eye and the left, of all history' In Mercator, Andrew Taylor chronicles bo...

Rol van

Why life speeds up as you get older

Is it true, as the novelist Cees Nooteboom once wrote, that memory is like a dog that lies down where it pleases? Where do the long, lazy summers of our childhood go? Why, as we grow older, does ...

Rol van

Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor

Het strafrecht moet ervoor zorgen dat de ware schuldige wordt bestraft, maar ook dat dit op een behoorlijke, fatsoenlijke manier gebeurt. Het hele systeem van strafvordering is erop gericht de waar...

Rol van

Compensatie en participatie

UvA/AMC oratie Geneeskunde van 21 oktober 2010, 16:00 uur . De afgelopen jaren zijn de regels rond arbeidsongeschiktheid ingrijpend gewijzigd. Verzekeringsartsen dienen vast te stellen welk werk ie...

Rol van

Over autonomie en rechtvaardigheid

Personen die kunnen nadenken over welk leven ze willen leven en daarover beslissingen kunnen nemen, zijn autonome personen. En een samenleving waarin wij willen leven en die we goedkeuren omdat ze ...

Rol van

De bron van kennis

UvA Oratie Faculteit der Geesteswetenschappen. In de jaren twintig van de vorige eeuw was de vooraanstaande historicus Johan Huizinga verwikkeld in een korte maar vinnige polemiek met de Utrechtse ...

Rol van

Rechtspraak in tijden van crisis

Rechtspraak en samenleving zijn in constante interactie met elkaar. Een crisis in de samenleving heeft daarom gevolgen voor de rechtspraak. Dat geldt ook voor de huidige economische crisis. In een ...

Rol van

Het olifantje en de porseleinkast

De Europese Unie wordt wel vergeleken met een olifant: groot, wat onhandig en vreedzaam. Die olifant stapt voorzichtig de porseleinkast uit die Brussel heet en zet zijn eerste stappen op het wereld...

Rol van

De kartelhel

Mededingingsautoriteiten richten zich de laatste jaren in toenemende mate op het opsporen en bestraffen van overtredingen van het kartelverbod. De norm is vervaagd; gesprekken met concurrenten kwal...

Rol van

Therapeutische psychodiagnostiek

Het therapeutisch potentieel van psychodiagnostiek is in het huidige tijdsgewricht van diagnose-behandelcombinaties (DBCs) controversieel.Empirisch onderzoek naar de meerwaarde van door psychodiagn...

Rol van

Zeven biljoen elektronvolt is goed voor u

De subatomaire fysica richt zich op de studie van de allerkleinste bouwstenenvan de materie en de interacties daartussen. Onlangs is het experimentele gereedschap uitgebreid met de Large Hadron Col...

Rol van

Onbegrensde invloeden

Virussen vormen een voortdurende bedreiging voor de volksgezondheid. Een aantal belangrijke virusziekten zijn inmiddels te voorkomen of te behandelen danzij de ontwikkeling van vaccins en antiviral...

Rol van

Vrede als nevendoel

Het Arabisch-Israelische conflict is ontstaan als onbedoeld gevolg van Brits koloniaal beleid. Externe partijen van uiteenlopende pluimage hebben zich ingespannen in dit conflict te bemiddelen, dik...

Rol van

Cleveringa's koffer

Dit boek bundelt, naast Cleveringa's originele rede, negentien 26 november-lezingen van vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland. 26 november 1940 is een markante datum in de geschiedenis ...

Rol van

Wat is Normaal?

This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056296803.

Rol van

De Kloof Overbrugd?

UvA Oratie Geneeskunde, van 2 december 2010, 16:00 uur Intensive care voor kinderen is een jong specialisme binnen de kindergeneeskunde. Het specialisme richt zich op de behandeling van ernsti...

Rol van

Rekenen Aan En Op Risico

UvA Oratie faculteit Economie van 15 december, 16.00 uur Veel risicos in financiele producten kunnen beheerst worden door ze te verspreiden over een groot aantal risicodragers of door producte...

Rol van

Market Oversight Games

Big business plays cat & mouse with market regulators. Market participants try to avoid the competitive pressures that the regulators are working to keep up. Only if the latter play these games at ...

Rol van

Allergie. Hoe Herken Je Het? Hoe Krijg Je Het? Hoe Kom Je Er Vanaf?

UvA oratie faculteit Geneeskunde van 17 december 2010, 16:00 uur In de afgelopen decennia zijn voor de belangrijkste bronnen van inhalatieen voedingsallergie de eiwitten geГЇdentificeerd die...

Rol van

Humane Voortplantingsbiologie

UvA Oratie Geneeskunde van Op 18 maart 2010, 14:30 De essentie van het leven is het krijgen van kinderen. Bij 1 op de 8 paren iser sprake van verminderde vruchtbaarheid. Momenteel is 1 op de 4...

Rol van

De improvisatiemaatschappij

De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid ...

Rol van

De geest van Boerhaave

Tijdens zijn werk aan de biografie van de beroemdste arts van de achttiende eeuw, Herman Boerhaave, raakte Luuc Kooijmans verzeild in de bizarre geschiedenis van diens manuscripten. Die worden al m...

Rol van

Gevaarlijke Kennis

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Florence een dagboek gevonden uit 1659. Het was geschreven door een jongeman die niet langer tevreden was met het traditionele beeld van het heelal, de aarde ...

Rol van

Cabinet of Natural Curiosities 1734-1765

Based on the copy in the Koninklijke Bibliotheek, The Hague. Spectacular specimens: Albertus Seba's unrivaled catalog of animals, insects and plants.

Rol van