Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

Zoeken in de gehele catalogus

Cultural Heritage

Bekijk hieronder de werken binnen deze categorie

Erfgoed

Het woord 'erfgoed' wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar 'cultureel erfgoed'. Een ander gebruik van het woord 'erfgoed' richt zich juist op de immateriлle betekenis van he...

Rol van

Keeping for the future / Bewaren voor de toekomst

Plaats van uitgave onbekend. Verscheen in 2005 ter gelegenheid van de 14e Triennial Meeting ICOM-CC (International Council of Museums - Committee of Conservation) in Den Haag. Gepubliceerd door ...

Rol van

Het geheugen van de Lage Landen

Bundel opstellen die de Lage Landen, Nederland en Belgie, in kaart brengen aan de hand van 31 plaatsen van herinnering. Deze plaatsen ' laten zich niet begrenzen door de contouren van een natiestaa...

Rol van

The book of books

A profusely illustrated visual history of the printed book, from bibles to children’s books to modern photography collections, that will delight and inform bibliophiles everywhere. Since the fif...

Rol van

Images for the Eye and Soul

The printed image was a revolutionary invention which deeply affected the visual arts. Woodcuts and engravings tended to be purely utilitarian at first, mainly serving devotional purposes, but in t...

Rol van

Globi Neerlandici

Globi Neerlandici is the first comprehensive study of globe production in the Netherlands. This work covers the early globemakers in the first half of the sixteenth century. With bibliography of g...

Rol van