Over dit boek

  • Type: Book: Non-fiction
  • Subtitel: Peter de grote en karel XII
  • Uitgever: De Bataafsche Leeuw
  • Land: Netherlands
  • Plaats: Amsterdam
  • ISBN: 9789067074100
  • Taal: Dutch
  • Pagina's: 112
  • Locatie: 6.1.3 - 6.1.7

Lees de synopsis van dit werk

Driehonderd jaar geleden maakte Peter de Grote zijn roemruchte reis naar de Republiek der Zeven Verenigde Privincien. De regering van tsaar Peter betekende een keerpunt in de geschiedenis van Rusland en die van Ruslands betrekkingen met West-Europa. Toch heeft het betrekkelijk lang geduurd voordat Peter werkelijk Europese vermaardheid kreeg. Lange tijd stond hij in de schaduw van de Zweedse koning Karel XII, die in betrekkelijk korte tijd uitgroeide tot de meest gevierde persoonlijkheid van zijn tijd. Van 1700 tot 1721 waren de heersers van Rusland en Zweden verwikkeld in een verbitterde strijd, waarbij in 1709 bij de slag van Poltava de kansen ten gunste van Rusland keerden. In deze uitgave worden de levens van de beide monarchen met elkaar vergeleken,zoals in de achttiende eeuw Voltaire dat reeds deed in twee biografieen. Was Peter werkelijk de tsaar die Rusland ten goed heeft veranderd en moeten we de oorlogspolitiek van Karel XII als noodlottig bestempelen voor de Oostzeemogendheid