The Republican Alternative

Andre Holenstein (Editor), Thomas Maissen (Editor), Maarten Prak (Editor)

Over dit boek

  • Type: Book: Non-fiction
  • Subtitel: The Netherlands and Switzerland compared
  • Uitgever: Amsterdam University Press
  • Land: Netherlands
  • Plaats: Amsterdam
  • ISBN: 9789089640055
  • Taal: English
  • Pagina's: 320
  • Locatie: 1.2.1 - 1.2.4

Lees de synopsis van dit werk

Nederland en Zwitserland behoren economisch gezien tot de meest succesvolle samenlevingen in Europa en de wereld. De basis voor die voorspoed werd gelegd in de periode tussen ruwweg 1500 en 1800, toen beide landen als federale republieken ook al buitenbeentjes vormden in Europa. The Republican Alternative belicht de eigenaardigheden van twee landen die aan elkaar verwant waren, maar toch ook in allerlei opzichten van elkaar verschilden.